Het Boeddhisme en de historie

2500 jaar geleden in het huidige Nepal, kwam prins Siddhartha met een schok tot het besef dat elk mens onderhevig is aan ziekte, verdriet, pijn, ouderdom, en dat zijn leven eindig is. Omdat dit besef hem al zijn levensvreugde ontnam, ging hij op zoek naar een uitweg.  

Door een niet aflatende zoektocht ontdekte hij een methode die tot verlichting en inzicht leidt. Daarna nam hij de onmogelijke taak op zich om deze methode wereldkundig te maken en zo ontstond reeds tijdens zijn leven de Boeddhistische school. 

Na zijn dood heeft het Boeddhisme zich in twee hoofdrichtingen ontwikkeld: het Teravada ( De weg der ouden) en het Mahayana (het grote voertuig). Het Teravada-Boeddhisme heeft zich vanuit noord India in zuidelijke richting verspreid naar Sri Lanka, Thailand, Burma, Laos, Cambodja en Zuid-Vietnam. Het Mahayana-Boeddhisme heeft in Oostelijke richting via Tibet, China, Mongolië en Korea ook in Japan aanhangers gekregen.

Op deze reis is de uiterlijke vorm van het Mahayana-Boeddhisme enigzins gewijzigd, maar de inhoud is onveranderd gebleven. Het is immers onmogelijk de ultieme waarheid te wijzigen. Wel is het mogelijk om de vorm, de verpakking, het handvat aan te passen.

In de vijfde eeuw ontstond in China het Chanboeddhisme, later in Japan Zenboeddhisme genoemd. Zo vindt men over de hele wereld verschillende vormen van Boeddhisme, die echter alle dezelfde inhoud hebben. Het Zenboeddhisme is voortgekomen uit een mix van het Boeddhisme en hetTaoïsme. Zenboeddhisme gaat niet in op de vraag of er wel of niet een god bestaat en is daarom geen godsdienst. Het Boeddhisme, en ook het Zenboeddhisme, wordt wel tot een van de vijf wereldreligies gerekend. Het woord religie komt van het latijnse relegare en betekent: 'Dat wat gescheiden is weer tot eenheid brengen'. Een Godsdienst kan ook een religie zijn, maar een religie hoeft geen godsdienst te zijn.

Zoals je in de historie hebt kunnen lezen, is het Boeddhisme ontwikkeld door iemand die ziekte, pijn en dood onaanvaardbaar vond. Dit geldt ook voor het Zenboeddhisme. Zen is bedoeld voor hen die onvrede hebben met hun situatie en een antwoord op levensvragen willen hebben. Zenboeddhisme kan een antwoord geven op de vraag wie of wat je in werkelijkheid bent.

 

Nieuws

sesshin

Deze week (van 2-9 maart) vindt een sesshin plaats in het zencentrum, een 7-daagse stilte retraite. Geinteresseerden zijn van harte uitgenodigd om in de avond mee te komen zitten.