FILM Youtube "De traditionele rebel"

Hier vindt u de link naar een documentaire uit 2003 over het zencentrum en zijn oprichter Zeshin van der Plas, toen dit nog gevestigd was in Leiden.

Toelichting op de documentaire uit 2003

Het Zencentrum Suiren-ji in de universiteitsstad Leiden wordt geleid door monnik Zeshin van der Plas. Zeshin beoefent sinds 1978 zenboeddhisme. Aanvankelijk deed hij dat onder leiding van een aantal Europese leraren, maar vanaf 1986 als leerling van de Japanse zen-abt Tangen Harada Roshi, in wiens klooster hij vijf jaar verbleef en van wie hij de autorisatie ontving om zelf onderricht te geven.

Geheel in de traditie van zen leidt Zeshin zijn centrum op een onorthodoxe wijze, waarbij hij niet schuwt verbouwingswerk  zelf ter hand te nemen. Op die manier helpt hij mensen de scheiding tussen wie ze denken te zijn en wie ze werkelijk zijn op te heffen - tot 'ontwaken' te komen. In de zen-traditie gebeurt dit vooral door met aandacht en vanuit een mededogende instelling actief te zijn in de dagelijkse werkelijkheid. Zo heeft hij de ‘Leidsche Vagebond’ in het leven geroepen, een dalozenkrant die door advertenties kosteloos gemaakt kan worden. Kortom, hij draagt uit wat hij predikt.  Voor de film klik op de link

https://www.youtube.com/watch?v=Q8hHn7JhD4s

Nieuws

sesshin

Deze week (van 2-9 maart) vindt een sesshin plaats in het zencentrum, een 7-daagse stilte retraite. Geinteresseerden zijn van harte uitgenodigd om in de avond mee te komen zitten.