Donateurschap

Suiren-Ji is een stichting zonder winstoogmerk. Zij dankt haar bestaan uitsluitend aan donaties (dana). Zij wordt volledig gerund door vrijwilligers. Alleen voor de introductietraining en sesshin (retraite van een week) wordt een vast bedrag voor de onkosten gevraagd. Personen van wie de financiële situatie niet toereikend is, kunnen in overleg echter altijd meedoen.

Mocht u het Boeddhistisch gedachtegoed een warm hart toedragen en willen steunen, dan kan dat financieel door een donatie over te maken op banknummer: NL03 TRIO 0212 4914 82.

Uw ondersteuning zorgt voor de instandhouding van de tempel en het praktiseren van zenmeditatie volgens de Daruma-zentraditie. Daarmee ondersteunt u een maatschappelijke bewustzijnsverbreding en bevordert u geweldloosheid, mededogen, milieu en respect. Voorwaarden voor een vriendelijker samenleving.

Donaties worden besteed aan het in stand houden van de oefenplek, voor publicaties, zazenkai, lezingen, geestelijke bijstand, vieringen en ceremonies.

Maandelijks donateurschap

Maandelijkse donateurs kunnen aan alle activiteiten deelnemen (met uitzondering van de sesshin). Wij hanteren voor  het maandelijks donateurschap een richtbedrag van 20 euro.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Sinds 1998 is Suiren-Ji bij de belastingdienst gerangschikt onder de categorie goede doelen en levensbeschouwelijke instellingen. Per 1 januari 2008 is de stichting de ANBI status toegekend (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Dat betekent dat u donaties aan Suiren-Ji van de belasting af kunt trekken, mits deze schenkingen zijn. Ook het normale maandelijkse donateurschap is aftrekbaar. Het fiscaal nummer is 8025.00.146. Zie voor meer informatie www.anbi.nl.

Nieuws

sesshin

Deze week (van 2-9 maart) vindt een sesshin plaats in het zencentrum, een 7-daagse stilte retraite. Geinteresseerden zijn van harte uitgenodigd om in de avond mee te komen zitten.