Jaarverslag

JAARVERSLAG STICHTING SOTO ZEN-CENTRUM SUIREN-JI 2015

Voorwoord

Sinds 1993 biedt Stichting Suiren-Ji ruimte voor het onder begeleiding beoefenen van zen-meditatie in de ruimste zin van het woord. Het doel van de stichting is het bevorderen van de interesse en de studie, het beoefenen en verbreiden van het zenboeddhisme.

Suiren-Ji heeft tot 2010 ruim 20 jaar zen-onderricht geboden in hartje Leiden.  In 2013 is besloten uit te kijken naar een locatie buiten Leiden. Deze  is gevonden in Bemmel, nabij Nijmegen, gelegen in het groen en vlakbij de Waal. Na een verbouwing van enkele maanden heeft de tempel op 19 april 2015 haar deuren voor het publiek geopend. Het voltooien van de tempel heeft tot een volwaardige vervanging van de tempel in Leiden geleid.  Het zen-centrum  in Bemmel beschikt over meerdere ruimtes, waaronder een Hondo (schrijnruimte) en Zendo (meditatieruimte). Daarmee is weer nieuw leven in de Waterlelietempel geblazen en opnieuw ruimte geboden voor groei en ontwikkeling van spiritualiteit.

Inmiddels vindt reguliere zen-meditatie plaats op woensdagavonden en ochtenden, waarbij geïnteresseerden kunnen inlopen. Tevens worden beginnerstrainingen geboden en zendagen en -ochtenden georganiseerd. Op verzoek wordt buiten trainingen om dokusan gegeven (persoonlijk onderhoud). De eerste sesshin (7-daagse retraite) zal in het voorjaar van 2016 plaatsvinden, de tweede in het najaar.

Hoewel het pand op de Hogewoerd in Leiden in 2010 Leiden is gesloten, organiseert een aantal leden sinds 2012 op een andere locatie in Leiden op woensdagen een meditatieavond, zodat mensen met zitervaring ook daar kunnen mediteren volgens de soto-zen traditie.  Ook worden met enige regelmaat op zondagen zen-meditatieochtenden georganiseerd. Verder worden er teisho’s gehouden(voordrachten) en sutra’s gezongen.

Wederom is in 2015 ontzettend veel werk verzet. We willen daarom vooral degenen bedanken die zich belangeloos heeft ingezet voor voltooien van de bouw en inrichting van de nieuwe tempel in Bemmel.

In het tweeëntwintigste jaar van haar bestaan schetst dit verslag een beeld van in het afgelopen jaar is gebeurd. Tevens wordt kort vooruitgeblikt op wat er nog staat te gebeuren.

 

ORGANISATIE

Vrijwilligers en bestuur

De organisatie van Suiren-Ji wordt  gevoerd door vrijwilligers. De samenstelling van het bestuur is eind 2015 ongewijzigd gebleven.   

Donateurs

Donateurs van Suiren-Ji worden in staat gesteld de meditaties bij te wonen, de bibliotheek te gebruiken, het magazine van Suiren-Ji te ontvangen, en kunnen tevens meedoen aan zazenochtenden en zazenkai´s. Het aantal donateurs is met de opzegging van het pand begin 2011 aan de Hogewoerd gedaald. De nieuwe tempel in Bemmel gaat voor een nieuwe start zorgen.

De tempel was in 2015 ook geopend voor geïnteresseerden die wilden rondkijken of aan de meditatie wilden deelnemen. Tevens bestond de mogelijkheid voor een persoonlijk onderhoud met de leraar.

Financiën

Het financiële plaatje is in 2015 aanzienlijk veranderd. Hoewel voor de inrichting van het zen-centrum veel gebruik is gemaakt van bestaande materialen afkomstig uit het pand in Leiden,  hebben we in de opbouw van het zen-centrum ook moeten investeren in de inrichting van de tempel. De stichting heeft vanaf 2015 weer huurverplichtingen. Aan de inkomstenkant is het onveranderd gebleven. We hopen dat met de aanvang van de activiteiten in de nieuwe tempel in 2016 de inkomsten weer gaan groeien. Nu de stichting weer een actiever bestaan krijgt, zal het aantal nieuwe donateurs weer oplopen. Voor meer informatie, zie het financiële verslag over 2015 (hieronder).

Publiciteit: website, open dag, maanvinger en advertenties

In 2015 werd de website wederom beheerd door Robin. De website is net als de tempel flink opgefrist en verhelderd en meer gebruiksvriendelijk gemaakt. Tevens is in 2015 het digitale blad de maanvinger twee keer uitgegeven.

Blik vooruit en activiteiten

We zijn begonnen in de eerste helft van 2015 met regelmatige zen-meditatie. Er hebben tevens twee beginnerstrainingen plaatsgevonden. Tevens heeft in het najaar het eerste zen-weekend plaatsgevonden. In het voorjaar van 2016 staat opnieuw een meerdaagse retraite op het programma (dit maal een sesshin van 7 dagen). Tevens zullen er in het nieuwe jaar weer beginnerstrainingen worden georganiseerd. Op de woensdagavond is er meditatie voor gevorderden, waarbij geïnteresseerden met enige meditatie-ervaring vrij kunnen inlopen. In de weekenden worden zen-ochtenden en dagen georganiseerd. Tevens worden ceremonies gehouden bijvoorbeeld ter gelegenheid van de geboorte van boeddha (hanamatsuri). Op de wat langere termijn hopen wij ook weer wat van onze andere activiteiten op te pakken zoals het bieden van huwelijksceremonies, begrafenisrituelen en het geven van voorlichtingen op scholen.

 

 

Nieuws

Introductietraining

Op 10 oktober start de eerstvolgende beginnerstraining. De training omvat 8 dinsdagavonden die beginnen om 20.00 uur. Tijdens deze introductietraining wordt de basis gelegd voor tegenwoordigheid van geest en een helder leven.