Begeleiding

BOEDDHISTISCHE TRAINING OOST NEDERLAND

Suiren-Ji is een boeddhistische zentempel bij Nijmegen die het hele jaar door boeddhistische trainingen verzorgd. Onder begeleiding van een zenmonnik en leken met ruime ervaring zijn er zes trainingsweken, twaalf weekends en dagelijkse trainingen.

Tangen Harada Roshi

BELEID

Ondanks dat Suiren-ji min of meer een familietempel is, is het beleid gebaseerd op de zen zoals dat in Japanse zenkloosters wordt gedoceerd. Het toezicht hierop berust bij Zeshin van der Plas Zenso (de zenmonnik van de tempel). Bestuurlijk heeft Jiko van Ommeren de verantwoording. Jisho Geurink is zenlerares in opleiding (Ajari I kanjo). Jisho en Zeshin hebben een fulltime training gevolgd onder leiding van Tangen Harada Roshi  in het Japanse zenklooster BukkokuJi. Jiko van Ommeren is sinds 2006 staflid van Suiren-Ji en heeft in 2016 Jukai Tokudo ontvangen.

Bukkoku-JiTijdens retraites is Gyogen de Ruijter als steun en toeverlaat aanwezig, en hij heeft eveneens in 1994 een fulltime training in Bukkoku-Ji gevolgd.

zeshin takushatsuZenshin Bosch is sinds eind negentiger jaren secretaris van Suiren-Ji en heeft in 2003 net als Gyogen fulltime training in het Japanse klooster Bukkoku-Ji gevolgd. Zenshin is in 2009 naar Engeland verhuisd, maar komt voor sesshins naar Suiren-Ji

 


METHODE

Suiren-Ji volgt de oudste school binnen het Japanse zenboeddhisme, de Daruma-Shu (1189). Dit betekent dat de meditatietechniek hoofdzakelijk bestaat uit beoefening van Shikantaza (objectloze meditatie) en Susokakan (met aandacht de ademhaling tellen). Daarnaast zijn er ceremonies en is er de gelegenheid om zich gaandeweg de Boeddhistische leer in al zijn facetten eigen te maken.

BEGELEIDING

jiko jukaiJisho Geurink en Jiko van Ommeren hebben ruime ervaring, Jisho beoefent zen vanaf 1994 en is in training voor Ajari (Lerares). Jiko beoefent zen sinds 2003.

Zeshin is de grondlegger van Suiren-Ji en is gezien zijn leeftijd genoodzaakt wat stapjes terug te nemen, maar is tijdens intensive trainingen altijd aanwezig.

Naast Zeshin, Jiko en Jisho zijn er ervaren leken die incidenteel beginners begeleiden.

Gyogen is tijdens retraites voor deelnemers steun en toeverlaat

Wat zij voor wereldse vaardigheden, titels of carrière hebben is van geen enkel belang en zegt niets over de kwaliteit van hun zen-onderricht.

BASIS

Tangen Roshi CyogenHet fundament van de Daruma-Shu is “Hongaku” (aangeboren Boeddhaschap).

Wij gaan ervan uit dat elk wezen de Boeddha-natuur bezit en die via zentraining kan verwezenlijken.

De hiërarchie binnen Suiren-Ji is gerangschikt Jishobinnen de sangha (gewijde leden). Dit is niet vrijblijvend, je word geacht bezoekers en deelnemers te begeleiden, het geeft je verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Niemand van de sangha heeft privileges of claimt aanzien, maar is vanuit roeping dienstbaar aan zijn of haar positie.

Digiprove sealAuteursrechtelijk beschermd door Digiprove © 2018

1029total visits,5visits today