Beleidsplan

MEERJARIG BELEIDSPLAN SURIEN-JI d.d. 31 oktober 2016

Doelstelling
Sinds 1993 biedt Stichting Suiren-Ji ruimte voor het onder begeleiding beoefenen van zenmeditatie in de ruimste zin van het woord. Het doel van de stichting is het bevorderen van de interesse en de studie, het beoefenen en verbreiden van het zenboeddhisme.

Te verrichten activiteiten
Het zencentrum heeft op 19 april 2015 zijn deuren geopend op een nieuwe locatie in Bemmel. Het fungeert als een volwaardige vervanging voor de tempel in Leiden. Naast een meditatieruimte (zendo), bevat het ook een schrijnruimte, een aparte ruimte om te eten en groepen te ontvangen en een aparte slaapruimte annex bibliotheek. De nieuwe locatie in Bemmel is bij uitstek geschikt voor het organiseren van meerdaagse retraites waarbij deelnemers op zencentrum kunnen overnachten (mannen en vrouwen gescheiden). In 2016 zijn twee sesshins worden georganiseerd (7-daagse retraites). De bedoeling is om de frequentie daarvan in de toekomst op te voeren. Voorwaarde daarbij is wel dat er vrijwilligers beschikbaar zijn die de sesshins kunnen verzorgen.

Op de woensdagavond is meditatie voor gevorderden waarbij geïnteresseerden vrijelijk kunnen inlopen en kunnen deelnemen aan de meditatie zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. De doel is mensen kennis te laten maken met het zenmeditatie en de rituelen die aan het zenboeddhisme verbonden zijn. Tevens wordt daarmee gewerkt aan het bouwen van een (nieuwe) sangha. Met dat doel worden tevens drie keer per jaar open dagen georganiseerd, die vrij toegankelijk zijn voor het publiek. Tot slot worden er meermalen per jaar beginnerscursussen aangeboden. Daarvoor wordt een vaste vergoeding gevraagd.

Naast een vaste avond voor meditatie worden er in de weekenden zenochtenden en -dagen georganiseerd. Tevens kunnen bezoekers op woendsdagochtend in het zencentrum terecht. Het streven is om in de nabije toekomst meer avonden en ochtenden open te stellen voor meditatie. Het heeft echter prioriteit om te bouwen aan een sangha en een vaste club mensen die bereid zijn om op vrijwillige basis activiteiten ten behoeve van het zencentrum te verrichten.

Onderdeel van de zenbeoefening is ook het houden van ceremonies. Deze vinden plaats op gezette tijden plaats zoals bij de viering van de geboorte van boeddha (hanamatsuri). Ceremonies maken echter ook onderdeel uit van de dagelijkse zenbeoefening. Daarvoor is een aparte ruimte ingericht (de hondo). In het verleden vonden ook ‘huwelijksvoltrekkingen’ bij Surien-Ji plaats. Hopelijk is daar in de toekomst weer ruimte toe.

Voorlichting van het bredere publiek over de inhoud van het zenboeddhisme zien wij als een belangrijke taak van het zencentrum en daarbij betrokken vrijwilligers. Die taak krijgt gestalte door bovengenoemde activiteiten, maar ook door het uitbrengen van een nieuwsbrief en het publiceren op verschillende media (zoals het boeddhistisch dagblad waar veel artikelen van de oprichter van het zencentrum te vinden zijn). De publicaties die op de oude website stonden moeten nog worden overgezet naar de nieuwe omgeving, maar de bedoeling is dat het soto zen gedachtengoed ook via de eigen website wordt verspreid. De oude website was rijke bron van informatie die frequent werd bezocht. In het verleden werden er ook bezoeken aan scholen gebracht. De bedoeling is om dat in de toekomst weer te gaan oppakken.

Donaties
Suiren-Ji wordt door donaties in stand gehouden. Alleen voor een sesshin (retraite van een week) en de introductietraining zenmeditatie wordt een vast bedrag gevraagd om in de kosten te voorzien. Het zencentrum drijft verder geheel op de inzet van vrijwilligers. Niemand van het bestuur of van de leraren ontvangt salaris of enige vergoeding. Surien-Ji heeft geen winstoogmerk.

Besteding
De inkomsten worden uitsluitend gebruikt om de vaste kosten van huur van de tempel en te organiseren activiteiten te kunnen dekken. Daaronder moeten ook advertenties ten behoeve van bekendmaking van die activiteiten onder breder publiek worden begrepen. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun activiteiten. Het zencentrum draait geheel op de inzet van vrijwilligers.

Het vermogen
Het vermogen van de stichting wordt beheerd door het bestuur van de Stichting. Er is in de afgelopen periode aanzienlijk geïnvesteerd in de inrichting van de tempel. De stichting betaalt tevens huur voor het pand. Het aantal vaste donateurs is met het vertrek uit Leiden aanzienlijk teruggelopen. Op dit moment teert de zencentrum op het eigen vermogen van de Stichting dat is vergaard met de verkoop van het pand in Leiden. De bedoeling is dat de inkomsten met de activiteiten en de komst van de nieuwe donateurs weer gaan groeien, zodat het zencentrum uiteindelijk weer kostendekkend kan draaien.

Digiprove sealAuteursrechtelijk beschermd door Digiprove © 2018

339total visits,5visits today