Jaarverslag

JAARVERSLAG STICHTING SOTO ZENCENTRUM SUIREN-JI

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van stichting Soto Zen-centrum Suiren-Ji over 2017.
Sinds 1993 biedt Stichting Suiren-Ji ruimte voor het onder begeleiding beoefenen van zenmeditatie in de ruimste zin van het woord. Het doel van de stichting is het bevorderen van de interesse en de studie, het beoefenen en verbreiden van het zenboeddhisme.
Surien-Ji heeft zijn oorsprong in Leiden. Na een periode van rust is in 2013 besloten uit te kijken naar een locatie buiten Leiden. Een nieuwe locatie is betrokken in Nijmegen Noord (op de grens tussen Bemmel en Lent), gelegen in het groen en vlakbij de Waal. Een voormalige stal is omgebouwd tot een volwaardige tempel, inclusief Hondo (schrijnruimte) en Zendo (meditatieruimte). Na een verbouwing van enkele maanden heeft de tempel op 19 april 2015 haar deuren voor het publiek geopend.
Het zencentrum in Bemmel is nu bijna drie jaar geopend. Er vindt op reguliere basis zenmeditatie plaats op woensdag- en donderdagavond, waarbij geïnteresseerden vrij kunnen inlopen. Tevens worden beginnerstrainingen, sesshins (meerdaagse retraites), zendagen en -ochtenden georganiseerd. Het zencentrum is in beginsel elke dag geopend voor bezoekers.
In het vierentwintigste jaar van haar bestaan schetst dit verslag een beeld van wat er gebeurd is in het afgelopen jaar en wordt er een korte schets gegeven van wat er nog staat te gebeuren.
En wederom is in 2017 ontzettend veel werk verzet. We willen daarom vooral degenen bedanken die zich belangeloos hebben ingezet voor het zencentrum.

ORGANISATIE

Vrijwilligers en bestuur
De organisatie van Suiren-Ji wordt geheel gevoerd door vrijwilligers. De samenstelling van het bestuur is eind 2017 ongewijzigd gebleven.
Donateurs
Donateurs van Suiren-Ji worden in staat gesteld de meditaties bij te wonen, de nieuwsbrief van Suiren-Ji te ontvangen en kunnen tevens meedoen aan zazenochtenden, -dagen en weekenden. Het aantal vaste donateurs is met de opzegging van het pand begin 2011 aan de Hogewoerd flink gedaald en is nog niet aangetrokken. Wel worden er op meer incidentele basis donaties gedaan door bezoekers van het zencentrum en mensen die meerdaagse trainingen bijwonen.
De tempel was in 2017 ook geopend voor geïnteresseerden die wilden rondkijken of aan de meditatie wilden deelnemen. Tevens bestond de mogelijkheid voor een persoonlijk onderhoud met de leraar.
Financiën
Agelopen jaren heeft het zencentrum de huur grotendeels betaald vanuit een bedrag overgehouden uit de verkoop van het pand in Leiden. Die reserves zijn nagenoeg uitgeput. Er moeten dus nieuwe bronnen van inkomsten worden aangeboord. De inkomsten over 2017 waren nog bescheiden. Zie voor meer informatie over de donaties het financiële jaarverslag over 2017.
Poort en Tuin
Tevens heeft het zencentrum een aantal donaties ontvangen bestemd voor het bouwen een nieuwe toegangspoort en de aanleg van de tuin in Japanse stijl. Daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen. De bouw van de poort was begin september gerealiseerd, de aanleg van de tuin in december 2017.
De tuin is overdag opengesteld voor alle bezoekers die daarvan willen genieten of willen uitrusten na een wandeling in de omgeving. Zij kunnen tevens van de gelegenheid gebruik maken om binnenin het zencentrum een kijkje te nemen.
Uitgave boek
Begin juni 2017 verscheen het boek ‘De adem van de draak’ dat is geschreven door de oprichter van het Zencentrum, Zeshin van der Plas. Geïnteresseerden kunnen dit boek bestellen via het emailadres van het zencentrum (info@zencentrum.nl). De opbrengsten komen ten bate van het zencentrum. De drukkosten heeft Zeshin voor eigen rekening genomen.

Publiciteit
Via de website kunnen bezoekers op de hoogte raken van de activiteiten van het zencentrum, de agenda en het gedachtengoed. Op de website is ook een flink aantal artikelen te vinden. Het zencentrum heeft tevens een Facebookpagina waarop activiteiten worden aangekondigd en nieuwsberichten worden geplaatst. Tevens wordt er periodiek een nieuwsbrief uitgegeven met een aankondiging van activiteiten en inhoudelijke bijdragen. Daarnaast worden open dagen georganiseerd. Deze worden breed aangekondigd op onder meer de eigen internetsite en de site van het Boedhistisch Dagblad en met behulp van flyers en reclameborden langs de weg.
Op zondag 20 september 2017 vond de dag heeft het zencentrum een Boeddhistisch evenement georganiseerd getiteld ‘De cultuur van het boeddhisme’. Hier waren verschillende boeddhistische stromingen vertegenwoordigd. Er werden demonstraties gehouden, er waren standjes en er werden sobanoodles geserveerd. Tevens waren er verschillende workshops en lezingen die goed werden bezocht.

Activiteiten
In 2017 zijn er drie beginnerstrainingen gestart. Tevens hebben er in de weekenden diverse meditatieochtenden, dagen en -weekenden plaatsgevonden. Op woensdagochtend en -avond was er meditatie voor gevorderden, waarbij geïnteresseerden met enige meditatie-ervaring vrij konden inlopen. Sinds 1 september is er ook op donderdagavond meditatie voor gevorderden. Tevens worden filmavonden georganiseerd en ceremonies gehouden bijvoorbeeld ter gelegenheid van Hanamatsuri (viering van de geboorte van boeddha) en Toya (feest van de zonnewende).

Blik vooruit
Nu ook de toegangspoort er staat en de tuin (nagenoeg) gereed is, is het tempel zo goed als voltooid. De inspanningen voor de komende periode zullen zich dan ook met name richten op het uitbreiden van de bestaande activiteiten. Tevens is het de bedoeling om weer andere activiteiten op te pakken zoals het voltrekken van huwelijksceremonies en het geven van voorlichtingen op scholen over het (zen)boeddhisme. Half januari vindt weer een open dag plaats en kort daarna start een beginnerstraining.

PERSONELE SAMENSTELLING

BESTUUR

Het bestuur van de stichting Suiren-Ji bestond op 31 december 2017 uit de volgende leden:

Marieke van Ommeren (voorzitter)
Dennis Bosch (secretaris)
Idzard de Jong (penningmeester)

Bemmel, december 2017
Namens Suiren-Ji, Marieke van Ommeren

272total visits,3visits today